VOORWAARDEN VOOR EEN OPTIMALE BESPEELBAARHEID


Afstelwerk


Bij een afstelbeurt zorgen wij ervoor dat een gitaar licht en zuiver speelt.


De afstelling hangt af van een aantal factoren. De belangrijkste daarvan zijn:

  1. - snaartype (naar wens van klant)

  2. - gebruikte stemming (naar wens van klant)

  3. - halsholling

  4. - hoogte van de topkam

  5. - de passing van snaren in de topkam

  6. - hoogte van de brug en/of zadels

  7. - de lengtepositie van de brugzadels

  8. - de hoogte van de elementen onder de snaar.


Bij gitaren met een geschroefde hals komen daar nog bij:

-  halshoek met de body

-  de uitlijning van de hals ten opzichte van de brug.


Bij gitaren met een tremolo is ook de balans tussen de veer- en snaarspanning erg belangrijk.


Al deze zaken worden bekeken en aangepast om een goede bespeelbaarheid te bereiken. Vaak herhalen we een aantal  handelingen omdat ze elkaar onderling beïnvloeden.


Een afstelling die voor de ene gitarist prima is hoeft niet per sé goed aan te voelen voor een ander. Dit heeft te maken met specifieke voorkeuren van de individuele gitarist. Ook hier houden we rekening mee. Vandaar dat we vooraf graag wat vragen stellen. Natuurlijk geven wij op elke door ons verrichte afstelbeurt een tevredenheidsgarantie.


Bij een afstelbeurt hoort ook klein onderhoud,, zoals losse schroefjes & moertjes vastzetten, mechanieken smeren, toets reinigen en conserveren, versleten stelschroeven vervangen etc.


Frets vlakken.


Soms kan een gitaar niet goed worden afgesteld omdat de frets ongelijk van hoogte zijn. Dit kan natuurlijk liggen aan slijtage van de frets. Vaak is echter slordig fretwerk en/of werking van de hals de boosdoener. Helaas zien we dat ook regelmatig bij nieuwe gitaren. Gelukkig zijn deze problemen vaak goed te verhelpen door het vlakken van de frets. Hieronder een stukje om een indruk te geven van dit werk zoal inhoudt:


Eerst wordt het probleem in kaart gebracht door op de gitaar te spelen. Daarna bekijken we halskromming en staat en individuele uitlijning van de frets met behulp van een rei. We doen dit met- en zonder snaarspanning. Ook spelen we hierbij met spanning van de halspen, en proberen daarmee een zo goed mogelijk beeld te vormen van wat die hals nu eigenlijk doet onder verschillende omstandigheden. Vlak onder snaar- en/of halspenspanning is namelijk niet altijd gelijk aan vlak zonder snaar- en/of halspenspanning.

 

Nadat een duidelijk beeld is gevormd, worden de frets afgeslepen. Hierbij wordt tussendoor telkens met de rei  gecontroleerd.  Dit is een uiterst precies klusje, een honderdste van een millimeter kan het verschil maken.

Nadat de frets zijn afgeslepen hebben ze een platte ruwe bovenkant.

Al deze frets moeten dus worden rondgevijld. Ook dit steekt erg nauw, want ze mogen daarbij niet van hoogte veranderen. Na het ronden worden de vijlkrasjes verwijderd door in meerdere stappen te polijsten.


Hierna wordt het instrument uiteraard opnieuw afgesteld, zie boven........................

Frets vlakken: Eventueel loszittende frets worden eerst vastgelijmd. De frets worden met viltstift gekleurd. Bij het afslijpen worden de hoger liggende frets dan duidelijk zichtbaar. Het ging in dit geval om een niet door ons geleverde vrijwel nieuwe gitaar van een bekend merk met een uitstekende reputatie! Frets nr. 1, 7, 8,  ,en 16 zijn duidelijk te hoog!

  Hoofdcategorieën